Dagprogram-Kabouterland Kleuterskool Rustenburg

rtbmikros@gmail.com
Geloof Oorwin Alles

6h30

Skool se hekke word oopgesluit deur die oopsluit onderwyseres. Elke oggend kry ‘n ander onderwyseres ‘n beurt.

6h45

Skool open amptelik. Die onderwyseresse moet almal op die terrein en in hulle klasse wees.

6h45 tot 7h00

Kinders word deur juffrou in die klas ontvang terwyl sy haar apparate vir die dag gereed maak. (verf aanmaak, legkaarte en konstruksie speelgoed uitpak, klei speelgoed uithaal, apparate vir bewegingslesse uitpak ens.

7h00 tot 7h10

Personeel open terwyl die senior dogters van CVO Platina en een onderwyser opening/wyding hou by die kleuters.

7h00 7h45

(Somer) Kinders speel buite op speelgrond apparate. Terwyl die sandputte oopgemaak word en buite apparaat vir die dag word uitgepak, fietse, balle, water en sandspeelgoed. (Winter) Speel in speelkamers

7h40 tot 7h50

Handewas, toilet, doeke ruil.

7h50 tot 8h00

Paptyd , Indien u kind na 8h00 by die skool arriver moet hy/sy reeds tuis eet.

8h00 tot 8h30

Opening met bybel en sang.

Klas bespreking oor die week se tema.

Aanleer van wiskundige begrippe.

Kurrikulum gerigte en perseptuele aktiwiteite.

8h30 tot 9h30

Buite spel, beplande spel wat ko-ordinasie en grootspierontwikkeling bevorder.

9h30 tot 9h40

Handewas, toilet, doeke ruil.

9h40 tot 10h00

Verversingstyd, hier geniet u kind verversings deur die skool verskaf.

10h00-11h00

Kreatiewe werkies verf, teken, collage, knipwerk, plakwerk, moddellerwerk met klei. Binne speeltyd, houtblokke, lego, legkaarte, klei, opvoedkundige apparate.

11h00 tot 11h15

Opruim van speellokale.

11h15 tot 11h45

Musiekklassie

Bewegingslesse

Wetenskap projekte

Aanleer van wiskundige begrippe

Dramtiserings van musiek.

Brein “booster” oefeninge op musiek

Buitespel vir die kleiner maatjies

11h45 tot 12h00

Hande en gesiggies was toilet en doeke ruil.

12h00 tot 12h15

Storie en versietyd.

12h15-12h45

Middag ete. Gebalanseerde maaltyd word bedien.

12h45-14h30

Uitpak van matrasse en rustyd.

14h30-15h00

Opruim van matrasse.

Pak van tasse voor juffrou van diens af gaan.

Uitruil van instruksies en boodskappe deur ouers gelaat.

Verversingstyd. Eet in klas klaar.

Doeke ruil.

15h00-16h00

Buite speel op die groot terrein aan die agterkant van die skool.

16h00-16h30

Berei kinders voor vir vertrek. Hande en gesigte was. Doeke ruil.

Alle tasse word op stoep uit gesit.

16h30-17h15

Speel op klein speel area aan die voorkant van die skool.

Een van die personeellede sluit die skool.

Storietyd vir almal.

Speel tot ouers kom.